Share on Google+


_ Photo 100 gms A4 phủ màu 100%

_ 50 t chỉ có 160.000 vnđ

_ Giao hàng sau 24 gi

Định lượng Photo 80 gms A4

_ 500 tờ chỉ có 450.000 vnđ 

_ Giao hàng sau 48 giờ

Định lượng Photo 80 gms A6

_ 500 tờ chỉ có 350.000 vnđ 

_ Giao hàng sau 48 giờ

Định lượng Photo 80 gms A4

_ 500 tờ chỉ có 375.000 vnđ 

_ Giao hàng sau 36 giờ

Coucher 300 gms 10 x 15

_ 1000 tờ chỉ có 800.000 vnđ 

_ Giao hàng sau 48 giờ

Coucher 300 gms 10 x 17

_ 200 tờ chỉ có 400.000 vnđ 

_ Giao hàng sau 48 giờ

Coucher 300 gms A4

_ 100 tờ chỉ có 350.000 vnđ 

_ Giao hàng sau 24 giờ

       _ Giấy Photo 100 gms A3

       _ Đang cập nhật

       _ Giao hàng: Tuỳ số lượng

       Định lượng Photo 80 gms A5

       _ 500 tờ chỉ có 400.000 vnđ 

       _ Giao hàng sau 48 giờ

       _ Coucher 105 gms 10 x 20

       _ 500 tờ chỉ có có 750.000 vnđ

       _ Giao hàng sau 48 gi

       _ Định lượng Photo 105 gms A4

       _ 500 tờ chỉ có có 700.000 vnđ

       _ Giao hàng sau 48 gi

       _ Coucher 300 gms 8 x 20

       _ 200 tờ chỉ có có 400.000 vnđ

       _ Giao hàng sau 36 gi

_ Coucher 190 gms A4

_ 50 cuốn ( 16 trang ): 2.000.000 vnđ

_ Giao hàng sau 3 - 6 ngày

       _ Coucher 190 gms A4 - A3

       _ 10 tờ chỉ có 90.000 vnđ 

       _ Giao hàng sau 1 gi


(Số lượng in tối thiểu 1000 tờ A4  )

Click. Xem bảng giá 

Hỗ trợ trực tuyến

Y!M: Chuanshichen
Hotline: 01228880007

Danh mục In kĩ thuật số

Danh mục IN OFFSET

In offset số lượng lớn

Quảng Cáo

Bây giờ là

Thống kê truy cập